Proměny oslav 28. října

PhDr. Dagmar Hájková

Den 28. října jako byl v roce 1919 uzákoněn jako první státní svátek nově vzniklého Československa. Proměny jeho výkladu, způsobu oslav i uzákonění charakterizující politický vývoj Československa ve dvacátém století.

Nový svátek se měl stát integrujícím prvkem společnosti za první republiky, záro...

Zobrazit více

Po astronomických klenotech Divokého západu

Mgr. Radek Kříček

Cestopisně laděné vyprávění o vybraných astronomických tématech, inspirované výpravou děčínského rodáka za zatměním Slunce ve Spojených státech. Kde můžete navštívit zachovalý meteorický kráter, který jako by z oka vypadl těm marťanským? Co si myslí ve Flagstaffu o vyloučení Pluta ze seznamu planet?...

Zobrazit více

Jezy na Labi?

ing. Marián Páleník
Zobrazit více

Jak se dělá pitná voda

Ing. Petra Vašatová, Ph.D.

Přestože pro většinu lidí v ČR je naprostou samozřejmostí vždy dostupná pitná voda, málokdo ví, jakou cestu musí voda urazit od zdroje ke spotřebiteli a jakým procesům musí být podrobena, abychom ji mohli označit za pitnou. Přednáška seznámí posluchače s procesem úpravy pitné vody. Shrne problémy, k...

Zobrazit více

Sdílená ekonomika

doc. Ing. Zdeněk Říha

Sdílená ekonomika není nic nového. Nová je pouze dynamika, s jakou se v posledních cca 10 letech rozvíjí. Přednáška bude zaměřena na hlavní sektory, kde se sdílení prosazuje. Zároveň se bude snažit ukázat jak jeho potenciál, tak jeho limity. Speciálně pak bude zaměřena na různé formy sdílení v dopra...

Zobrazit více

Rok 1918 na severu - Vítání nové republiky?

Mgr. Jan Grisa

ZRUŠENO

Přednáška je zaměřená na postavení českých Němců a Čechů na severu Čech.

Prostor je věnován především německé provincii vzniklé na našem území v širším kontextu evropského dění a práva na sebeurčení národů. Nebude opomenuto ani dění v Děčíně samotném.

Zobrazit více

Naléhavé strategické otázky vysokorychlostní železnice

Ing. Emanuel Šíp

V květnu 2017 vláda schválila dlouho očekávaný Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR. Program je střízlivě realistický a tvoří základ pro studie proveditelnosti jednotlivých tratí. Přesto však v tomto programu nejsou některé otázky dostačujícím způsobem zahrnuty. Nebyly dosud řešeny otá...

Zobrazit více

O českých a cizích slovech

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Která slova jsou v češtině cizí, a jak by případně mohla vypadat jejich „ryze česká“ podoba. Stručně i o tom, která česká slova jsou v cizích jazycích. Jestli hrozí nebezpečí, že by se čeština ocitla pod takovým náporem cizích slov, že by jí to uškodilo. A obecně o otázce, zda přejímání slov jazykům...

Zobrazit více

Co nám může prozradit hmyz nejen o mrtvém těle

plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D.

Hana Šuláková vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. V Kriminalistickém ústavu působí od roku 2002. Věnuje se kriminalistické humánní biologii a speciální biologii-zoologii. Vykonává znaleckou a vědecko-výzkumnou činnost, podílí se na mezinárodní spolupráci a rozvoji forenz...

Zobrazit více

Stanice Děčín východ

Ing. arch. Michal Zlámaný

Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) si společně se svou sesterskou společností Jiho-severoněmecké spojovací dráhy (SNDVB) vytyčila úkol spojit nejkratší trasou Vídeň a Berlín. Ve spolupráci s německými dráhami se jí to podařilo, a současně obě společnosti vybudovaly na našem území železniční síť spo...

Zobrazit více