Generativní AI: kreativita, design a etika

Ing. Josef Nový, Ph.D.

Představte si svět, kde můžete okamžitě vytvořit umělecké dílo, napsat román nebo navrhnout inovativní produkt s pomocí pouhého kliknutí. V této prezentaci se ponoříme do fascinujícího světa generativních nástrojů umělé inteligence, které překonávají hranice možného v kreativním vyjádření a designu. Ukážeme, jak tyto nástroje fungují, jaké mají možnosti a jak mohou obohatit různé obory od umění po inženýrství. Zatímco si uvědomujeme etické aspekty, hlavní důraz bude na představení úžasných technologií, které stojí za těmito inovacemi.

Prezentace ke stažení: GenerativniAI-Kreativita-design-etika.pdf

Záznam přednášky