LED Crystal technologie

Petr Kuchař
  • historie LED
  • představení LED Crystal technologie 360
  • o technologii LED, světelné zdroje, zpracování projektů
Zobrazit více

Vláknové lasery - Jasné světlo ze skleněných nitek

Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených pro dosud nejpřesnější měření frekvence a času. Na začátku současného rozmachu této technologie stál e...

Zobrazit více

PSYCHIATRIE V PRŮBĚHU ČASU - z pohledu stárnoucího psychiatra

MUDr. Pavel Kozlík
  • přehled o oborech psychiatrie
  • stručná historie oboru, slavné postavy
  • typy psychiatr.zařízení u nás - jejich historie a současnost
  • přehlehled psychiatr. diagnóz, kazuidstiky
Zobrazit více

Hormesis – nový pohled na stárnutí, rakovinu a chemii

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

Všichni jsme z různých zdrojů pravidelně masírováni "zaručeně vědeckými" fakty i "prastarými" moudry o tom, co je zdravé a co nám naopak škodí. Pokud se ale podíváme na skutečné výsledky skutečně vědeckých studií, nalezneme fascinující skutečnosti, které těmto tvrzením jednoznačně odporují. V této p...

Zobrazit více

Hrátky s Hlavolamy

Ing. Lenka Háková, Ph.D.

Jak už název napovídá, nejedná se o klasickou přednášku typickou pro většinu Úterků s vědou. Pro návštěvníky budou připraveny různé hlavolamy a hry, na kterých si budou moci otestovat jak své logické uvažování, tak svou manuální zručnost.

Zobrazit více

Modelování a simulace pro podporu analýzy dopravních nehod

Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D

Přednáška je zaměřena na zamyšlení se nad problematikou využití výpočetní techniky při analýze dopravních nehod. Zabývá se základními pojmy, možnostmi použití a snaží se zodpovědět otázku proč? V rámci zamyšlení se zabývá možnostmi získávání „objektivních“ informací pro tvorbu modelů, možnostmi vním...

Zobrazit více

Migrace, Emigrace, Imigrace

PhDr. jiřina Šiklová, CSc.
Zobrazit více

Jak počítáme v CERN

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.

Jistě víte, že CERN je evropská částicová laboratoř ve Švýcarsku nedaleko Ženevy, která v nedávné době oznámila, že s velkou pravděpodobností detekovala novou elementární částici – Higgsův boson. Nic takového by ale nedokázala, kdyby nebylo masivní podpory výpočetní techniky – ta se experimentů účas...

Zobrazit více

Platónská tělesa

Ing. Lenka Háková, Ph.D

Platónská tělesa, neboli pravidelné konvexní mnohostěny, jsou díky své kráse a symetrii již po staletí objektem zájmu mnoha matematiků, ale i filozofů a umělců. Jejich historie sahá až do druhého tisíciletí p.n.l., staří Řekové jim přisuzovali takřka magické vlastnosti. V této přednášce si zodpovíme...

Zobrazit více