Sága evoluce rostlin: od skromných počátků k vládcům planety Země

Mgr. Roman Skokan

Žijeme ve světě, kde souš patří rostlinám. Není-li rostlin, není ani jiných pokročilých životních forem. Tvoří naše životní prostředí od půdy po ovzduší. Nebylo však tomu tak odjakživa; uběhlo mnoho času, než se rostliny vypracovaly z vodních mikroorganismů k nesporným dominantám povrchu Země. O tom...

Zobrazit více

Hamburk Altona

Ing. arch. Vít Řezáč

Úspěšná konverze rozsáhlého hamburského brownfieldu jako příklad desítky let kultivovaného německého přístupu k tvorbě měst. Součástí přednášky bude obsáhlá prezentace fotodokumentace i jednotlivých fází projektové přípravy.

Zobrazit více

Využití simulačních modelů při výstavbě Vilsnické spojky

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

Obsahem přednášky bude v úvodu obecné představení mikrosimulačních modelů a popis jejich aplikace.

Ve druhé části bude prezentována jeho konkretní aplikace v Děčíně, při plánování organizačních úprav v dopravě v době výstavby Vilsnické spojky.

Zobrazit více

Jak zkoumáme strukturu hmoty v CERNu?

Ing. Tomáš Jakoubek

Česká republika je jednou z členských zemí Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN v Ženevě a naši vědci se tak podílejí na některých z tamních unikátních experimentů. V této prezentaci se dovíte něco o CERN a o urychlovači LHC, o experimentech, které zde probíhají, i o tom, jak se čeští fyzikov...

Zobrazit více

Vodík - možnost pro elektromobilitu

Ing. Vladimir Buday

Stále více velkých nejen evropských měst závádí omezení provozu konvečních spalovacích vozidel, která nesplňují emisní limity. Tato inciativa o „dekarbonizaci“ měst, nutí výrobce dopravních prostředků se stale více zaměřovat na elektrické pohony, které mají potential významně redukovat emise. Potřeb...

Zobrazit více

Nemoci z nesouladu

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

V poslední době se ve vyspělých zemích včetně Česka epidemicky šíří tzv. civilizační choroby, např. alergie, obezita či bolesti zad. Lékaři i pacienti při jejich řešení často preferují cestu odstraňování nejhorších symptomů, protože prevence či léčba příčiny se zdá komplikovaná a nejasná.

Tím záro...

Zobrazit více

Meteorologické jevy

RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.

V atmosféře se vyskytuje mnoho zajímavých meteorologických jevů, z nichž některé mohou být dokonce člověku nebezpečné. Přednáška vysvětluje zajímavé meteorologické jevy, se kterými se můžete setkat v ČR. Seřadíme jevy dle měřítka, jak jsou velké, a vysvětlíme si, jak vznikají např. kroupy nebo torná...

Zobrazit více

Drony

Ing. Zdeněk Svatý

Bezpilotní prostředky jsou v dnešní době nejen velmi dostupnou záležitostí, ale také masově se rozrůstajícím odvětvím průmyslu. Jak tyto stroje vůbec v praxi vypadají? K čemu se dají používat? Jak je to vůbec s bezpečností těchto strojů? Co na ně a jejich používání říká česká legislativa? Tyto a mno...

Zobrazit více

Možnosti léčebného využití konopí

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

V přednášce bude vzpomenut vývoj využívání konopí v lékařství, dále bude rozebrána struktura konopí a zejména jeho složek a to THC (tetrahydrokanabidiolu), kanabidiolů a endokanabidiodů. Bude pojednáno o jejich struktuře a receptorech (CB1, CB2, CB3 a TRPV1). Přednáška se bude týkat současného použí...

Zobrazit více