Oheň - dobrý sluha, ale špatný pán aneb proč nám hoří lesy?

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.

Oheň provází suchozemské ekosystémy od jejich vzniku. První lesní požáry se na planetě objevily již v Siluru a hoření ekosystémů jde ruku v ruce s obsahem kyslíku v atmosféře. Oheň také provází člověka jako dobrý sluha, ale špatný pán. Produktem hoření jsou popele a popel sám o sobě je dobrým minerálním hnojivem používaným člověkem od vzniku zemědělství.

Cílem přednášky bude diskutovat problematiku požárů vegetace z hlediska pozitiv a negativ pro lidskou společnost a zasadit požár v Českém Švýcarsku z roku 2022 do širších ekologických, geografických a historických souvislostí. V současné době je většina požárů iniciována lidskou činností, ale požáry jsou přirozenou součástí vývoje lesa i v podmínkách střední Evropy.

Záznam přednášky