Výstava o Jaroslavu Heyrovském prvním českém nositeli Nobelovy ceny za chemii

Výstava se uskuteční 5. ledna – 31. Ledna 2012, pondělí - pátek 8,00 – 16,00

Stránky projektu

Putovní výstava vznikla v roce 2009 k 50. výročí Nobelovy ceny udělené Jaroslavu Heyrovskému. Představuje příběh Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za chemii.

Výstava má tři části: první...

Zobrazit více

Stručné zamyšlení nad historií počítačů

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc., FJFI ČVUT

Krátké zamyšlení nat tím, jak se člověk snažil zmechanizovat výpočty a myšlení. Od astrolábů starých Řeků k dnešním počítačům. Co pohánělo vývoj počítacích zařízení a jaký byl osud vynálezů, které měly usnadňovat myšlení.

Zobrazit více

Nad pampou sa blýská: Kosmické záření rekordních energií

RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Kosmické záření objevil rakouský fyzik Victor Hess v r. 1912. Za svuj objev obdržel v r. 1936 Nobelovu cenu. Dodnes však nevíme, odkud k nám přicházejí částice kosmického záření nejvyšších energií a jakým způsobem jsou urychlovány na rekordní energie až stomilionkrát vyšší, než jaké dosahuje urychl...

Zobrazit více

Atmosféra z pohledu fyzika a letce

Mgr. Ondřej Votava, Ph. D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Přednáška o fyzice, chemii a poletování v ovzduší Přednáška bude věnována atmosféře - prostředí, které nás bezprostředně obklopuje a které má zcela zásadní význam pro náš život. Pro mne je pak atmosféra na jedné straně předmětem vědeckého bádání a na straně druhé hřištěm, na kterém se věnuji jednomu...

Zobrazit více

Fyzika v pohádkách a pohádky ve fyzice

doc. Dr. Ing. Karel Rauner

Řešené problémy

pohádka Mrazík

  • Jakou rychlostí musí Ivánek vyhodit klacky, aby dopadly v zimě ve vhodnou chvíli? Jakou musí mít sílu? Jaký je jeho výkon?
  • Jak to Nastěnka musí zařídit, aby Slunce po východu znovu zapadlo, takže Nastěnka stačí doplést punčochu a macecha ji nevyrve vlasy? Disku...
Zobrazit více

Skončila éra kosmických raketoplánů?

Mgr. Jiří Kroulík

Třicet let byly americké raketoplány symbolem pokroku pilotovaných kosmických letů. První z nich byl na oběžnou dráhu vyslán 12. dubna 1981 -- přesně dvacet let po prvním kosmickém letu člověka. V letošním roce byly dva poslední letuschopné americké raketoplány s ohledem na vysoké provozní náklady d...

Zobrazit více

Jak bezpečná je jaderná energetika?

Ing. Jiří Veselý - ředitel odboru hodnocení jaderné bezpečnosti SÚJB

Prezentace byla připravena s cílem popsat míru rizika, kterou lidstvu přináší provozování jaderných elektráren. Popisuje nejznámější nehody které se na jaderných elektrárnách ve světě odehrály a jejich dopad na obyvatelstvo. Rovněž se snaží ukázat princip jaderné bezpečnosti včetně filosofie „ochran...

Zobrazit více

Fraktální množiny - obrázky nebo věda?

doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
  • Fraktál a jeho vizualizace
  • Proč jsou fraktály evergreenem?
  • Topologická a Hausdorffova dimenze hranice
  • Logaritmováním k podobnostní dimenzi
  • Minkowského klobása a odhad kapacitní dimenze
  • Odhad korelační dimenze
  • Analýza EEG pomocí fraktálů
  • Analýza SPECT o...
Zobrazit více

Stroje na získávání energie z ničeho

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Věčným snem lidstva je vyrábět energii z ničeho. K tomuto účelu má sloužit stroj – perpetum mobile. Historie spojená s možnými konstrukcemi tohoto stroje je bohatá a prolíná se do dnešních dnů s rozvojem vědy a zvláště fyziky a techniky. Přednáška představí na historickém pozadí vývoj pojmu perpetum...

Zobrazit více

Od člověka pravěkého k člověku jadernému

doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.

V dějinách lidstva jsou dva velké mezníky, které daly člověku značnou moc nad přírodou v podobě vydatných zdrojů energie. Prvním mezníkem byl vynález rozdělávání a používání ohně kdysi v pravěku, druhým uvolnění jaderné energie v roce 1942. Mezi těmito dvěma událostmi se rozvíjela fyzika jako zákla...

Zobrazit více