Balony svobody. Využití balonů k překonávání státních hranic před rokem 1989

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Balon vykazoval i ve dvacátém století řadu výhod. Byl to relativně levný, snadno vyrobitelný a nenápadný dopravní prostředek. V letech 1953–1954 využívaly západní zpravodajské služby vodíkem plněných balonů k tajné přepravě svých agentů přes ostře střežené hranice.

V letech 1951–1956 pak s přestá...

Zobrazit více

Kam směřuje jaderná energetika v České republice?

Doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.

V posledních letech lze ve vývoji nových jaderných energetických reaktorů ve světě vysledovat několik zřetelných trendů. Stávající jaderné reaktory druhé generace prochází postupnou inovací v souladu s postupným zvyšováním požadavků na jadernou bezpečnost a s rozvojem poznání a techniky.

Kromě to...

Zobrazit více

Josef Sousedík - "Edison z Moravy" - neprávem zapomenutá osobnost českých i elektrotechnických dějin

Ing. Jiří Kohutka

Josef Sousedík, moravský Edison? Neprávem zapomenutý vynálezce a významná osobnost našich dějin? Továrník, politik a vlastenec z Valašska? Ano!

J. Sousedík byl vynikající elektrotechnik s geniální vynálezeckou intuicí, průkopník českého průmyslu, ale také vlastenec vysokých morálních hodnot. Jeho...

Zobrazit více

Sledování návštěvnosti na území národního parku České Švýcarsko

Tomáš Salov

V národním parku České Švýcarsko probíhá od roku 2005 měření návštěvnosti pomocí elektronických zařízení. Přednáška přibližuje možnosti zjišťování počtu návštěvníků v přírodě, využívané a dostupné technologie, praktické aspekty a úskalí měření i možnosti dalšího rozvoje sítě měřících zařízení.

Na...

Zobrazit více

Padělky kolem nás, aneb moderní analytické techniky ve forenzní praxi

plk. RNDr. Marek Kotrlý

Kupujeme si originální výrobek, či padělek? Máme jistotu, že při nákupu šperků, které doprovází certifikát, získáváme za své peníze hodnotu, kterou očekáváme? Je nákup v "kamenném" obchodě zárukou pravosti? Jak se originální výrobky chrání? Jaké jsou metody rozpoznávání padělků? Jaké jsou nejčastějš...

Zobrazit více

Energetická vize budoucnosti: pokus o spoutání energie hvězd v pozemských podmínkách

Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze získala roku 2007 unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM.

Přednáška se pokusí nastínit, co to je termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako budoucího zdroje energie pro lidstvo. Dále bude rozebr...

Zobrazit více

STAVEBNÍ HISTORIE LOKALITY KVÁDRBERK V OBDOBÍ 1879 - 1914

Mgr. David Skalický

O málem zapomenutých vodárnách, vyhlídkách a hostincích oblíbeného místa děčínských běžců a výletníků.

Zobrazit více

Lžeme s digitální fotografií - Trnitá cesta informace

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.

Fotografii – ať digitální nebo klasickou – obvykle považujeme za důvěryhodné svědectví skutečnosti. Podívejme se tedy, kde může ve fotografii dojít ke ztrátě nebo zkreslení informace. Ukážeme si, čím se záznam skutečnosti na fotografii liší od záznamu lidským okem, krátce se zastavíme u přirozených...

Zobrazit více

Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?

prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.

Pražský orloj vznikl v době mistra Jana Husa – kolem roku 1410. Jeho mechanicko-matematický model navrhl Jan Ondřejův, zvaný Šindel, který se zabýval matematikou a astronomií na pražské univerzitě. Unikátní stroj orloje je umístěn uvnitř staroměstské radniční věže. Vytvořil jej Mikuláš z Kadaně. Gen...

Zobrazit více

Perspektivy elektromobility

Ing. Ondřej Smíšek

Elektromobilita začínám být fenoménem v dopravě, v blízké budoucnosti nás čeká stále větší zastoupení vozidel poháněných elektrickou energií v běžné dopravě i životě. Elektromobilita má mnoho podob od elektrokol až po závodní automobili či lodě. Zamyslíme se společně nad úskalími, které jsou s elekt...

Zobrazit více