Vývoj kovových implantátů na bázi hořčíku: lanka pro fixaci hrudní kosti

Ing. Karel Tesař

V současné době se intenzivně zkoumají způsoby, jak v medicíně využít implantáty z materiálů, které se rozpustí po splnění své funkce. Odpadá tak nutnost další operace pro jejich odstranění. Pro hořčík existují přirozené procesy jeho vyloučení z těla a jedná se o materiál, který je velmi perspektivní pro fixaci kostí. Vývoj takového implantátu je mezioborové téma, které vyžaduje zapojení matematiky, fyziky, chemie, biologie i medicíny. V přednášce si na příkladu lanek pro fixaci hrudní kosti přiblížíme proces vývoje nového implantátu od zkoumání nového materiálu, až po první testy na zvířecích modelech.