Biblická archeologie v Izraeli

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.

Zajímá Vás, jak čeští geochemici pomáhají odhalovat záhady zaniklých biblických měst? S tím nás velmi poutavým způsobem seznámí prof. Michal Hejcman. Profesor Hejcman Geobotaniku vystudoval na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice. Roky se věnuje problematice studia agroekosystémů a environmentální archeologie. Aktuálně působí na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.