Malé a velké třesky v CERNu

Mgr. Martin Rybář, Ph.D.

Krátce po Velkém třesku byl vesmír tvořen velmi horkou a hustou hmotou složenou z kvarků a gluonů, elementárními částicemi, které jsou spolu s elektrony základní stavební prvky hmoty kolem nás. Tuto kvark-gluonovou polévku lze připravit ve srážkách na výkonných urychlovačích, jako je například LHC v laboratoři CERN. Budeme spolu putovat zpět v čase až do mikrosekund po Velkém třesku a dozvíte se jak tyto experimenty fungují a jak tuto extrémně horkou hmotu vytváříme a zkoumáme v laboratoři.