Vzpomínky na pana profesora Otto Wichterle, člověk, osobnost a dílo

Ing. Jiří Michálek, CSc.

Otto Wichterle byl výjimečná osobnost vědecká i lidská. Měl klasické vzdělání a široký okruh znalostí. Obrovskou schopnost kombinace a vůli dosáhnout cíle. Většinu svého tvůrčího života prožil v politicky nepříznivých dobách. I v nich si zachovával pevné mravní postoje, pro které byl vysoce respektován. Jeho vědecký přínos i tvůrčí schopnosti jsou ceněny v mezinárodním měřítku.

Je autorem jednoho z nejvýznamnějších vynálezů českého původu, kterým jsou měkké kontaktní čočky. Vedle měkkých kontaktních čoček proslul i svými pracemi v oblasti polyamidů. Silon byl výsledkem jeho působení ve výzkumném oddělení Baťových závodů ve Zlíně, kam nastoupil po uzavření českých vysokých škol v roce 1939. V poválečných letech se vrátil na ČVUT a po zákazu pedagogické činnosti v padesátých letech založil Ústav makromolekulární chemie ČSAV. Se svými kolegy se zabýval výzkumem hydrogelů. Právě z nich byly odlity první měkké kontaktní čočky a profesor Wichterle neúnavně pokračoval ve zlepšování jejich vlastností i ve vývoji dalších aplikací hydrogelů v lékařství. Přednáška připomene osobnost a dílo prof. Wichterleho nejen fakty, ale i osobními vzpomínkami autora.