Umíme vytvářet umělé/živé náhrady cév, chlopní nebo kosti?

Mgr. Elena Filová, Ph.D.

Cévní náhrady, srdeční náhrady chlopní, nebo kostní protézy nemají jenom plnit mechanickou funkci. Jejich vývoj směřuje k náhradám osídleným vlastními buňkami pacienta (např. kmenovými). Tím bude možné prodloužit jejich funkčnost, umožnit jejich růst s pacientem, nebo v určitých případech i jejich nahrazení vlastní tkání pacienta.

Záznam přednášky