Udělejte něco užitečného nejen pro sebe, ale i pro naši planetu! Přestaňte plýtvat potravinami!

Mgr. Radka Hanzlová

Plýtvání potravinami představuje významný sociální, ekologický a ekonomický problém současné společnosti, který bývá mnohdy opomíjen. Zároveň se však jedná o problematiku, k jejímuž řešení může svým chováním přispět každý jedinec. Na přednášce získáte informace o plýtvání potravinami obecně, přičemž detailně se budeme zaměřovat na plýtvání potravinami v České republice. Konkrétně se dozvíte, jak plýtvání vnímá česká společnost, kolik potravin a proč a se vyhodí v českých domácnostech a zda jde toto množství snížit, co vede lidi k šetření potravinami. Zabývat se budeme také nákupním a spotřebním chováním českých občanů a rovněž i označováním trvanlivosti potravin. Dále nahlédneme do problematiky prodeje nedokonalé, tzv. „křivé“ zeleniny a ovoce a doufáme, že Vás inspirujeme k tomu, abyste na se potraviny začali dívat trošku jinak!