Šelmy na severu Čech

Mgr. Radek Kříček

Kolik vlků žije v současnosti na Děčínsku a jak spolu sdílet osídlenou krajinu? Co šelmy nejvíce ohrožuje? Můžeme v ČR potkat rysa nebo medvěda? Jak vypadá život šelem a kdo jsou lidé, kteří je mapují?

Záznam přednášky