Potenciál cyklistické dopravy v Děčíně

Ing. Martin Scháno, Ing. Jiří Zeisek

Cyklistická doprava je v současné době velmi řešené téma nejen z důvodu schválení zákona o dodržování minimálního odstupu 1,5 metru předjíždějících vozidel od cyklistů. Na silnicích jezdí stále více aut a pro cyklisty tak nezbývá moc místa. Ti však na běžných silnicích vůbec jezdit nemusí. Proto je zapotřebí rozvíjet cyklistickou infrastrukturu. Zástupci děčínského pracoviště Fakulty dopravní ČVUT vám v této přednášce osvětlí řadu aktuálních témat z prostředí našeho města. Dozvíte se mimo jiné:

  • Aktuální situace ve městě - kde je prostor pro zlepšení?
  • Statistické okénko - kolik cyklistů se pohybuje po městě?
  • Labské nábřeží a lávka pro pěší a cyklisty - co se změní?
  • Tolerance mezi cyklistou a řidičem - jsme v tom společně!

Po přednášce bude následovat diskuzní panel, do kterého přijali pozvání Ing. Miroslav Ouzký - předseda komise pro dopravu a životní prostředí, Mgr. Jiří Veselý - cyklokoordinátor města Děčín, doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. - městský architekt města Děčín a por. Ing. Jan Crha - dopravní inženýr DI PČR. Připravte si tedy všechny dotazy, které jste kdy chtěli v oblasti cyklistické dopravy zodpovědět.

Záznam přednášky