Ionizující záření v medicíně

Ing. Tereza Hanušová

Každý z nás podstoupí několikrát za život vyšetření pomocí ionizujícího záření - přinejmenším každého pacienta odesílá zubní lékař pravidelně na rentgen. Je nutné mít z takového vyšetření obavy? Jak je možné, že ionizující záření, které zabíjí živé organismy při relativně nízkých dávkách, se tak hojně využívá v medicíně? Nakolik je nebezpečné? Nakolik je prospěšné? Kdo má za správné ozáření pacienta zodpovědnost?

V přednášce se dozvíte odpověď na otázky, které si jako pacienti možná kladete. Představíme si tři lékařské obory, ve kterých se ionizující záření využívá - rentgenová diagnostika, nukleární medicína a radioterapie. Budou vysvětleny základní fyzikální a radiobiologické principy. Zaměříme se především na problematiku radiační ochrany a na informace důležité z pohledu pacienta.