Břidlicový plyn surovina současnosti či budoucnosti?

Marek Kovář

Zásadní odlišnost od běžného zemního plynu je ve způsobu těžby. Většina dosavadní světové produkce zemního plynu pochází z relativně snadno těžitelných nalezišť. Břidlicový plyn by mohl přinést energetickou nezávislost Evropy i nižší účty za energie, ale existují i obavy ohledně dopadu jeho těžby na zdraví lidí a životní prostředí. Jednotlivé národní diskuze k tématu jsou velmi odlišné stát od státu, tudíž globální názor není zatím možný. V této přednášce shrnuji základní znalosti z oblasti těžby břidlicového plynu, jeho zásob ve světě a postoje různých států k problematice těžby.